Smaids, kas ceļ jūs spārnos Straumann

Šveices kvalitāte, kas pārnes jūsu dzīvi jaunā līmenī

Straumann - dažādiem klīniskajlem gadījumiem

Atzīti par populārākajiem zobu implantiem pasaulē

Mums ir ar ko lepoties

liggadēja pieredze, visaugstākie veiksmes
rādītāji un starptautiska garantija

ĀRSTĒŠANAS IESPĒJAS

PROTĒZES VAI IMPLANTI

Vairāk >

KAD TRŪKST VIENS VAI VAIRĀKI ZOBI

Vairāk >

KAD TRŪKST VISI ZOBI

Vairāk >

Vislabākie implantu ieaugšanas rezultāti

Divreiz ātrāks sadzīšanas laiks

Nr.1 Pasaulē Šveices kvalitāte